OM

EKSISTENTIEL PSYKOTERAPI

NARRATIV PSYKOTERAPI

Narrativ samtaleterapi er et tilbud til dig, der ønsker at stå stærkere i livet. 

Måske ønsker du at mindske et eller flere problemers indflydelse i dit liv. Du føler dig fastlåst eller har et ønske om, at fylde mere i dig selv, stå ved dig selv, blive lyttet til eller simpelthen lære dig selv bedre at kende. 

Min tilgang som narrativ psykoterapeut er, at det ikke er personen, der er problemet - det er problemet, der er problemet. I min praksis har vi sammen fokus på, at få øje på problemet og få kortlagt problemets udbredelse, strategier, effekter og også undtagelserne fra problemet. Desuden har vi fokus på at få alle de andre historier frem i lyset, dem vi normalt ikke lægger så meget mærke til, men som kan lære os fantastisk meget om os selv. 

I samtalerne afdækker vi også de historier, der evt. står i vejen for, at du kan leve det liv, DU gerne vil. Det indebærer nogle gange, at de ting, vi siger til os selv, må pilles fra hinanden, da det ikke altid er klart, hvor vores overbevisninger og leveregler kommer fra. Til gengæld kan det ofte komme til at stå klart, at nogle af vores normer, overbevisninger eller leveregler skaber problemer for os i stedet for at hjælpe os. Det kan være meget befriende pludselig at se normer og overbevisninger i et nyt lys, og opdage at vi ikke nødvendigvis behøver at bruge dem som retningslinier.

Narrativ psykoterapi tilbydes af Rikke Hessellund og kan kombineres med kropsterapi hos Henning Güldenstein.

STÅ

STÆRKERE

 I DIT LIV

Eksistentiel terapi handler om, hvordan vi er i verden og lever med de vilkår og oplevelser, som vi hver især har med os. Målet er et meningsfuldt liv, og vejen derhen handler om, at du langsomt bliver bedre til:

At forstå hvordan og hvorfor du tænker og handler, som du gør (logik og værdier)

At mærke og tyde din krops signaler

At fornemme hvilke følelser, der er i spil, og hvor (og hvornår i livet) de kommer fra.

Terapien består først og fremmest af samtale, men jeg bringer løbende øvelser og metoder ind, som jeg tænker kunne fremme din udvikling. 

Når det handler om at forstå, hvordan du er i verden, kan vi fx undersøge hvilke problemer du oplever i forhold til andre mennesker. Bliver du hurtigt ramt af andres bemærkninger? Føler du dig ofte ensom uden at være alene? Eller løber temperamentet af med dig? Når du forstår din egen væremåde, kan du også bedre forestille dig at handle anderledes. 

Undervejs i vores samtaler er jeg opmærksom på din krop. Det kan handle om en vibrerende stemme, et tomt blik eller en vippende fod. Mange af os har lært at overhøre kroppens sprog, og derfor skal vi måske genoptræne din evne til at lytte. Det kan vi gøre ved at lave små øvelser fx med bolde, puder eller fodruller. Øvelserne kan synes idiotiske, men de vækker sanserne til live og åbner for kroppens viden, som også tæller oplevelser fra før, vi fik sprog. 

Kroppen giver os vigtige oplysninger om vores følelser. Når en følelse vækkes hos dig, vil jeg forsøge at forstærke den. Når følelsen bliver tydelig, kan vi nemlig undersøge dens styrke og karakter. Vi kan også finde ud af, om den vækker andre følelser i dig. Hvis følelsen er svær at være i, øver vi os i at være i den sammen. Følelser kan gennemleves og slippe taget, og dermed behøver du ikke gentage mønstre, som ikke er gode for dig.

Læs mere på www.sannekok.dk

Eksistentiel psykoterapi tilbydes af Sanne Kok og kan kombineres med kropsterapi hos Henning Güldenstein.

Vi giver 10 kr. af hver behandling til en af fem samfundsnyttige organisationer.

Du kan selv vælge hvem pengene skal gå til:

- Red Barnet

- Psykiatrifonden

- Sex & Samfund

- Amnesty International

- Økologisk Landsforening

©  2022 kropogpsykeibalance.dk  -  Kropsterapi & psykoterapi i København og omegn  - Henning Güldenstein & Rikke Hessellund, Tersløsevej 38, Brønshøj / København