OM

PERSONDATAPOLITIK - KROP OG PSYKE I BALANCE

(Henning Güldenstein & Rikke Hessellund)

Tersløsevej 38

2700 Brønshøj


Generelt: I forbindelse med dine behandlinger her i vores praksis er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.


Hvilke oplysninger om dig behandler vi?

I forbindelse med din behandling i vores praksis noterer vi kontakt- og identifikationsoplysninger samt dine oplysninger om dine kropslige og psykiske forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i journalføringsbekendtgørelsen.


Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi kan også registrere yderligere oplysninger om dig til brug for vores afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f. Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsmails eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.


Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt.

Videregivelse af dine oplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne.


Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalføringsbekendtgørelsens § 15, stk. 2. Herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.


Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har også ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har ret til at få slettet oplysninger om dig. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dkCookiepolitik

Cookies

En cookie er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller lignende. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som fx virus.

Dette Website anvender ikke cookies.


Når du klikker på linket til vores tredjeparts-onlinebookingsystem fresha.com på vores website eller når du klikker på facebook-button på vores website bliver du videresendt til deres sites, hvor der gælder deres persondatapolitik og hvor der placeres cookies på din computer, mobiltelefon eller tablet, hvis du accepterer dem.

Det er altid muligt at slette eller blokere for cookies. Hvis du sletter eller blokerer cookies, risikerer du, at der er indhold på et website, du ikke kan få adgang til.Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandles der en række sådanne informationer. Det sker fx ved almindelig tilgang af indhold på websitet.

Der indsamles typisk følgende typer af oplysninger i anonymiseret form: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer og email-adresse. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login til onlinebooking (via vores tredjeparts-onlinebookingsystem fresha.com), eller hvis du anmoder om at blive kontaktet for en tid til behandling.


Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger (i onlinebookingsystemet fresha.com) og til at levere de services, du har efterspurgt, som fx at blive kontaktet for en tid til behandling.


Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige.


Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet og din geografiske placering videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om Cookies ovenfor.

Vi benytter herudover en onlinebookingsystemet fresha.com som tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Fresha.com behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og email-adresse m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.


Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: admin@kropogpsykeibalance.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.Udgiver
Websitet ejes af:

Henning Güldenstein

Tersløsevej 38

2700 Brønshøj

Email: kontakt@kropogpsykeibalance.dk
Facebook

©  2022 kropogpsykeibalance.dk  -  Kropsterapi & psykoterapi i København og omegn  - Henning Güldenstein & Rikke Hessellund, Tersløsevej 38, Brønshøj / København

Vi giver 10 kr. af hver behandling til en af fem samfundsnyttige organisationer.

Du kan selv vælge hvem pengene skal gå til:

- Red Barnet

- Psykiatrifonden

- Sex & Samfund

- Amnesty International

- Økologisk Landsforening